• Vítejte na stránkách mateřské školy

   • Používáme moderní školní informační systém EDUPAGE. Přihlaste se Vašim účtem a získejte více informací.
   • V mateřské škole se učíme starat o naši planetu. Při plnění úkolů na stezce ke Dni Země jsme využili získané vědomosti a také se dozvěděli něco nového. Za odměnu jsme vysázeli nové stromy a jahody.
   • Mobilní aplikace EDUPAGE

   • Stáhněte si mobilní aplikaci EDUPAGE a komunikujte s námi.
    • Přátelské prostředí
    • Třídy podporující vývoj dítěte
    • Každodenní pohyb venku
    • Aktivity podporující sbližování dětí
  • Novinky

   Zjistěte, co je nového na naší škole
   • Jediným učitelem hodným tohoto jména je ten, který probouzí ducha svobodného myšlení a rozvíjí pocit osobní zodpovědnosti.
   • Jan Amos Komenský
   • Když chceme být moudří a s námi celý svět, učme lidi. Učit ne proto, abychom učili, ale aby věděli. Vědět ne proto, aby věděli, ale aby přiložili ruku k dílu.
   • Jan Amos Komenský
   • Člověk nemiluje děti, protože jsou to děti, ale zamiluje si je přes náklonnost, která vzniká při jejich výchově.
   • Gabriel García Márquez
  • Partneři

   Děkujeme našim partnerům za spolupráci